Gå til hovedinnhold Gå til søk

Høy aktivitet tross
tregt nyboligmarked 

2022 var nok et hektisk og bra år for prosjektavdelingen, med mange oppdrag innenfor rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg. På nye boligprosjekter har det vært mye stang ut dette året.  

2022 skulle være året der vi endelig kunne legge en pandemi bak oss. Men ikke før vi hadde tatt av munnbindet for godt, så brøt det ut krig i Ukraina. En krig som på mange måter bare forlenget utfordringene utbyggerne hadde slitt med i pandemien, med lavere produksjon, lang leveringstid og dyrere materialer. Noe også vi i Nobl har fått merke.

Nye boligprosjekter

Årets startet bra, hvor første byggetrinn i et av våre store prestisjeprosjekter på Reinsletta Allé ble ferdigstilt. De første eierne fikk overlevert nøklene til topp moderne leiligheter i mars. De to byggene som ligger i historiske omgivelser på Reinsletta er av svært høy kvalitet til glede for de som bor der.

Byggetrinn 2, med de to neste byggene var i full produksjon i hele 2022, men ble ikke ferdigstilt før i begynnelsen av 2023. Dette er et prosjekt som ikke bare vi i Nobl synes er et flott bygg. Reinsletta Allé ble sammen med Ramsalt nominert til Bodø kommunes arkitekturpris i 2022.

Videre hadde vi mange gode nyboligprosjekter vi hadde håpet å igangsette i 2022. Men det skulle vise seg å bli vanskelig med blant annet svært høye priser både på varer og entreprenørtjenester. Det har resultert i at vi har måtte gå mange ekstra runder for å få ned kostnadene. Noen prosjekter har vi også skrinlagt som følge av et utfordrende marked. At renta begynte å stige i 2022 skapte også ekstra usikkerheter. Det prosjektet vi klarte å komme lengst med i 2022 var Kvartal 3, hvor vi hadde salgsstart i januar 2023.

Status på nye nyboligprosjekter

Tverlandet – Gjerdhaugen utvikling AS

Her hadde vi satt oss et mål om å sette spaden i jorda i løpet av 2022. Området var ferdig regulert og prosjektet var klart for salg, men prisen vi fikk for bygging var altfor høy. Vi måtte derfor ta hele prosjektet ut av markedet og gå tilbake til tegnebrettet. Det ble gjennomført en ny reguleringsprosess for å gjøre utbyggingen enklere og mindre kostbar. Nå er vi kommet et skritt lengre og håper på salgsstart i 2023.

Helligberget på Fauske

For Nobl er det viktig at vi bygger for medlemmene i hele Nordland og 23. november 2022 signerte vi avtale med Galvano på Fauske om kjøp av tomt på Helligberget. Dette er et veldig flott og sentrumsnært område på Fauske og her håper vi å kunne komme langt i prosessen mot en salgsstart i løpet av 2023.

Prosjekter i Lofoten

Vågan kommune har i 2022 hatt store utfordringer med mangel av saksbehandlere på plan- og byggesaksavdelingen. Dette har rammet våre 2 nybygg prosjekter som sokner til denne kommunen. Begge prosjektene er i reguleringsfasen, men pga manglende kapasitet hos kommunen fikk vi ikke reguleringsprosessene ferdigbehandlet slik som forutsatt.

På Ørnviksletta rett utenfor Svolvær er det planlagt ca 20 leiligheter, men reguleringsplanen blir ikke ferdigbehandlet av kommunen før i 2023.

På Samlagstomta i Kabelvåg er det planlagt 12-15 leiligheter og situasjonen er den samme som for Ørnviksletta.

Vedlikehold og rehabilitering

Den store veksten i byggingen av spesielt boligblokker og større borettslag fra 70-tallet, ser vi nå fører til et økende behov for større og omfattende oppgraderinger. Det merker prosjektavdelingen i Nobl godt, og 2022 var et år med mange viktige og store prosjekter innenfor vedlikehold, renovering og oppgradering av bygningsmassene.

Oppdragsmengden har økt såpass mye at vi i 2022 ansatte egen teamleder med ansvar for vedlikeholds- og rehabiliteringsoppdragene. Vi ansatte også flere prosjektledere for å kunne ta unna alle oppdragene. Spesielt gledelig er det at Prosjektavdelingen også fikk ansatt egen prosjektleder med kontorsted i Svolvær. Dette vil tilføre Svolværkontoret ny kompetanse og samtidig styrke vårt  tilbudet til boligselskapene i denne regionen.

Gledelig er det å se at borettslagene selv tar initiativ og ser verdien av å ta i bruk bærekraftige løsninger når de først skal i gang med vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter som vil gi medlemmene gode og trygge hjem i mange år fremover.

Alle typer prosjekter

Prosjektavdelingen i Nobl bistår boligbyggelagene i alt fra små renoveringsjobber til store omfattende prosjekter. Og det er stadig flere av borettslagene som ser fordelen med å benytte seg av vår prosjektavdeling, som i tillegg til å besitte høy kompetanse om borettslagene også kan søke faglig bistand fra andre fagenheter i Nobl med alt fra juridisk hjelp til økonomi og regnskap.

I 2022 hadde prosjektavdelingen om lag 80 rehabiliteringsoppdrag under utførelse, med alt fra mindre reparasjoner til store omfattende oppgraderinger.

Vi hjelper boligselskapene hele veien til mål

Nobl prosjekt bistår gjerne boligselskapene med tiltakene eller prosjektene som ønskes utført. Vi kan prosjektere, koordinere med entreprenør og ta på oss prosjektledelsen i alle typer vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter.

Ofte har boligselskapet eller styret en idé om hva de skal bygge eller rehabilitere, men ikke avklart alle forhold rundt design, utførelse, bygningsmyndigheter og ikke minst kostnadsbilde.

Her bidrar Nobl i samarbeid med styret om nødvendige avklaringer og status, og utarbeider forslag til «sakspapirer» med grovt kostnadsbilde og konsekvens for felleskostnadene som kan legges frem for styret eller generalforsamling. Dersom prosjektet godkjennes i boligselskapet og går videre, så bidrar Nobl prosjekt med nødvendig kartlegging i boligselskapet, tilbudsinnhenting og innstilling til styret for kontrahering (anta entreprenør). Vi hjelper også styret med å etablere byggherrebudsjett for finansiering. Vi kan også veilede under kontraktsforhandlinger, kontraktsinngåelse med entreprenør, gjennomføring og overtakelse. Om det er ønskelig, så bistår vi også med oppfølging i garanti- og reklamasjonsperioden samt gjennomføring av 1-års garantibefaring

Ferdigstilte prosjekter i 2022

Reinsletta Allé: I august 2020 satte vi spaden i jorda for byggetrinn 1 på Reinsletta i Bodø med totalt 55 leiligheter. Gjennom hele 2021 var det hektisk byggeaktivitet på Reinsletta og i mars 2022 fikk de første eierne overlevert nøklene til topp moderne leiligheter – helt i tråd med avtalt ferdigstillelse. Arbeidet med byggetrinn 2 med 33 nye leiligheter ble nesten ferdigstilt i 2022, men overlevering av disse leilighetene starter i januar 2023.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.