Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nobl advokat

Boligselskapenes viktige støttespiller i komplekse saker.

Selv om vi alle ønsker gode og konfliktløse bomiljø, hender det at uenighetene blir for utfordrende også i et borettslag eller sameie. Da er det godt å vite at styrene kan søke hjelp hos Karen, Christina og Benedicte i Nobl advokat.

Nobl advokat ble etablert i 2021, men hadde sitt første hele driftsår i 2022. Og det er en tjeneste som mange boligselskaper har satt pris på og benyttet seg av.  Forretningsområdet er enda i en form for oppstartsfase, hvor ulike fremgangsmåter blir prøvd ut for å se hva som gir best resultat for Nobl og for boligselskapene.

Målet med Nobl advokat er at de skal være det foretrukne valget for boligselskapene som har forretningsfører hos Nobl. Her er det enda et stort potensial. Samt at man skal brukes internt, istedenfor at Nobl kjøper juridiske tjenester eksternt. I tillegg er det fokus på intern kursing og kurs for boligselskapene.

Nobls advokat har spisskompetanse på fast eiendom og tvister i boligselskap, og oppleves som en trygghet for mange styrer. For det er ikke helt uvanlig at det kan oppstå uenigheter i boligselskapene, og da er det viktig at disse blir håndtert så raskt som mulig for å minimere skaden og at man sikrer en så god løsning som overhodet mulig for alle parter.

Typiske tvister som kan oppstå i et boligselskap er:

  • Uenigheter om vedlikehold
  • Fordeling av felleskostnader
  • Tolkning av vedtekter
  • Leverandørtvister
  • Reklamasjon på nybygg eller utført arbeid på eksisterende bygg

15 timer gratis advokatbistand

Alle boligselskap som er forvaltet av Nobl har én time gratis rådgivning per sak. Skulle det imidlertid være behov for representasjon eller ytterligere bistand i den enkelte sak fakturer våre advokater per time.

1. juni 2022 lanserte IF advokatforsikring for alle boligselskaper som er totalkunde i IF og forvaltet av Nobl. Denne ordningen innebærer at alle boligselskap som har totalforsikring hos IF, vil få dekket inntil 15 timer med juridisk rådgivning av Nobl advokat. Dette kan for eksempel være saker knyttet til vedtektene, fordelingsnøkkel eller utfordringer med en beboer. Det er ikke knyttet noen egenandel til denne ordningen.

Organisering

Leder av Nobl advokat, Benedicte Björkfors gikk ut i svangerskapspermisjon høsten 2022 og vi fikk da ansatt jurist Christina K. Lauvås i 100 prosent vikariat med kontorsted Svolvær. I Bodø jobber Karen Fagervik Omnes sammen med Benedicte Björkfors, som har hatt en 20 prosent stilling fra november 2022.

I løpet av 2022 har Nobl advokat bistått i 511 saker

I tillegg har vi bidratt med både egne kurs ut til styrene og i samarbeid med andre avdelinger i Nobl. Disse kursene har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne. I tillegg har Nobl advokat bidratt med en rekke fagartikler på nobl.no for å gi styrene juridiske råd.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.