Gå til hovedinnhold Gå til søk

En annerledes utbygger
i et ekstra krevende marked 

2022 var starten på slutten for en ellevill rentefest. Vi begynte alle å merke de økte bokostnadene. Men for de galopperende boligprisene vil festen ingen ende ta. Og det må de som allerede har minst fra før, nok en gang få svi for.  

Det er dyrt å bo i Norge og boligprisene i de mest populære områdene i Nordland er intet unntak. I 2022 var Bodø en av landets dyreste kommuner å kjøpe bolig i, og førstegangskjøperne hadde kun råd til å kjøpe åtte prosent av boligene som var til salgs.

Vi er vitne til et nytt klasseskille som trer frem – mellom de som eier boligen sin og de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet.

Det er en skremmende utvikling og jeg ser dessverre ikke noen tendenser til at trenden skal snu. Til tross for kraftige økninger i renten, fortsetter bare prisen å stige – noe som vil føre til et enda større skille mellom de som eier og de som leier.

Det er her Nobl kommer inn som en annerledes utbygger. Vi er eid av medlemmene og vårt overskudd skal i hovedsak gå tilbake til formålet, nemlig å skaffe gode boliger til våre medlemmer.

Mens andre boligbyggere kan putte overskuddet fra eiendomssalgene i egen lomme, kan vi blant annet bruke disse midlene til konsepter for å utjevne forskjeller – og dermed bidra til å hviske ut det voksende klasseskillet.

Et godt eksempel på det er våre to siste boligprosjekter i Reinsletta Allé og Ramsalt, hvor Nobl har holdt tilbake flere leiligheter fra det åpne markedet, forbeholdt konseptet leie før eie.

Leie før eie

Her får unge førstegangskjøpere uten nok egenkapital, muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet ved å leie leiligheten i inntil tre år før de kjøper den. Det gunstige her, er at prisen for å kjøpe leiligheten fastsettes når leiekontrakten inngås. Nobl leier ut leiligheten til markedspris, og den som leier får mulighet til å kjøpe den ut tre år senere.

Forhåpentligvis har leiligheten i løpet av disse tre årene hatt en verdiøkning – og det er denne økningen som kan gi leietakeren nok egenkapital til å kjøpe sin første bolig. Ikke bare får de unge leietakerne kjøpe leiligheten til tre år gammel pris, de får også spart opp midler gjennom at Nobl betaler avdrag på fellesgjelden i hele leieperioden.

Et annet konsept Nobl ønsker å tilby, er deleie. Med deleie kan våre medlemmer kjøpe leilighet sammen med oss, og gradvis kjøpe ut Nobl etter hvert som økonomien tilsier det. Også her subsidierer Nobl boligene med å sette leien til under markedspris og tar på mange måter risikoen som kausjonist ved å stille som medkjøper.

Dette er to eksempler på sosial bærekraft og hvordan vi som en annerledes boligbygger kan hjelpe med å få de unge inn på eiendomsmarkedet.

Ikke alle kan eie egen bolig

Selv om Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder å eie sin egen bolig, er det ikke alle som har midler til å komme seg inn på boligmarkedet. Det kan være mange årsaker til at nåløyet blir for trangt, og hvor utleiemarkedet også blir for kostbart.

Nobl har også her tatt samfunnsansvar for å sikre gode hjem også til de som sliter med å komme seg inn i det ordinære boligmarkedet. Vi har de siste årene bygd flere flotte konsepter til våre medlemmer som ikke kan kjøpe sin egen bolig. Jeg vil trekke frem vårt siste tilskudd i Petter Engens vei på Alstad som sto ferdig i 2021. Her har vi bygd flotte, moderne leilighetsbygg som rommer alt fra barnefamilier til enslige beboere. Vi samarbeider også med det offentlige i flere av våre utleieboliger, for å sikre at alle som trenger det, skal ha en bolig å komme hjem til.

Vi må alle ta ansvar for morgendagens utfordring – det faktum at vi stadig blir flere eldre, vi lever mye lengre, samtidig som mangelen på helsepersonell gjør at vi i fremtiden må belage oss på å klare oss mer selv i våre egne hjem.

For å legge best mulig til rette for morgendagen, må både vi som utbygger og du som boligkjøper tenke på fremtiden nå. Vi må bygge boliger som er tilpasset slik at du kan bo lengst mulig hjemme.

Her vil vi i fremtiden være avhengige av å samarbeide med det offentlige for å tilrettelegge for gode boliger med smarte løsninger – slik at vi kan klare oss lengst mulig i eget hjem.

Kraftig prisvekst

Også for oss i Nobl har de siste årene vært ekstremt utfordrende med tanke på å bygge boliger til en så lav pris som overhodet mulig. Inflasjon og den pågående krigen har medført betydelig økning i entreprisekostnadene. Dette igjen fører til at mange utbyggere ikke setter i gang prosjekter, fordi de ikke får god nok fortjeneste. Derfor har nyboligaktiviteten i Norge stupt. Det bekymrer oss for hvilken betydning det vil få for boligprisene på sikt. Vi har valgt å starte Kvartal 3 for å holde hjulene i gang, og dette kan vi som en annerledes utbygger gjøre, fordi vi kan sette lavere krav til inntjening.

Samtidig som prisene stiger, blir boenhetene mindre.

Dette er en utvikling Nobl ikke ønsker å være en del av. Vi må bygge boliger som våre medlemmer vil ha og med plass til de kjæreste minnene som gjør at overgangen fra enebolig eller rekkehus til leilighet ikke blir så stor.

Gode hjem hele livet

Vi vil bygge med god kvalitet og estetikk som bidrar til å skape bolyst for alle. Det kan vi gjøre, fordi vi ikke trenger å «skvise sitronen» for et høyest mulig overskudd. Vi kan investere i arkitektur, bomiljø, inkluderende naboskap og høy kvalitet i alle ledd. Reinsletta Allé er et godt eksempel, hvor vi valgte å bygge småblokker i tegl fremfor rimelig platekleding.

Men det er ikke bare for deg vi bygger kvalitet. Vi gjør det også for vår del. For mens andre utbyggere forlater prosjektet ved overrekkelse av nøkkelen, så er vi her sammen med deg til evig tid.
Vi skal forvalte boligen din og sikre et godt bomiljø i generasjoner fremover. Da er også vi tjent med gode kvalitetsmessige bygg som fungerer.

Det er det som oppsummerer visjonen vår – Gode hjem hele livet!

Mona Liss Paulsen, administrerende direktør i Nobl

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.