Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kommunikasjon og marked

Nobl har i 2022 jobbet for å posisjonere seg i markedet for å synliggjøre at vi er en annerledes utbygger, både gjennom markedsaktiviteter, spons og kommunikasjon i eksterne og interne kanaler.

Nobl har i 2022 jobbet for å posisjonere seg i markedet for å synliggjøre at vi er en annerledes utbygger, både gjennom markedsaktiviteter, spons og kommunikasjon i eksterne og interne kanaler.

I mai 2022 fikk Nobl ansatt egen kommunikasjonsansvarlig, som også etter hvert tok over de fleste markedsaktivitetene vi har i boligbyggelaget. Vårt ønske er at vi skal synliggjøre vårt samfunnsansvar, ikke minst knyttet opp mot bærekraftstrategien som står helt sentralt i alt vi jobber med innenfor kommunikasjon og marked.

For oss har det vært viktig å synliggjøre hvordan vi jobber for et grønnere Nobl, et økonomisk ansvarlig Nobl og ikke minst et sosialt ansvarlig Nobl. For det er lett å tenke på miljøarbeid når man hører ordet bærekraft. Miljø og klima er en veldig viktig del av bærekraftbegrepet, men for oss handler bærekraft i bunn og grunn om mennesker. Om at mennesker skal kunne leve like godt i neste generasjon som i vår. Vi skal lage gode hjem og bomiljø for alle – uansett alder, kjønn og etnisitet.

Nobl Spons – vi gir barn og unge muligheter

I konseptet Nobl spons skal vi vise at vi er en bærekraftig samfunnsaktør som mener det vi sier om å bidra til å skape vekst og gode levevilkår i landsdelen. For Nobl er det ikke så viktig at vi skal være synlige med vår logo på en spillertrøye, et reiseantrekk eller et instrument. Vårt økonomiske bidrag skal sikre at barn og unge får like muligheter til aktiviteter i sitt nærmiljø, noe som igjen vil kunne skape bolyst og gode oppvekstsvilkår.

Samtidig er Nobl opptatt av at vi som boligbyggelag skal gå foran for å oppmuntre til at alle kan gjøre litt for en mer bærekraftig fremtid. Vi må ta vare på miljøet vårt og samfunnet vi lever i. Derfor bestemte vi oss i 2022 for at vi skulle utfordre de som søker støtte hos Nobl spons, til også å gi noe tilbake til samfunnet i form av bærekraftige tiltak og da spesielt enten miljøtiltak eller sosiale tiltak.

Vi fikk inn mange gode søknader etter at vi la om kriteriene for å motta Nobl spons og det er gledelig å se hvor mange gode tiltak vi kan få til sammen med de som søker Nobl spons. Ett av tiltakene vi kan trekke frem fra 2022 er fotballaget Hulløy som mottok 20.000 kroner i støtte mot at ungdommene i alderen 16-18 år bidro som besøksverter på et av sykehjemmene i Bodø. Et tiltak som fikk mye skryt både fra de ansatte, beboerne og ungdommene selv.

Minst like viktig er det å støtte de som har som kjerneoppgave å gi i form av bærekraftige tiltak til andre. Et godt eksempel på dette er sommerferieklubben Bamse B. som gir barnefamilier som normalt ikke har ressurser til å komme seg på ferie, en ferieopplevelse i vårt nærområde. I fjor resulterte vårt bidrag til en uke drømmeferie i Saltstraumen for en barnefamilie fra Salten.

Bærekraft til boligselskapene

For oss er det også viktig å bidra til at boligselskapene blir grønnere. Da Nobl ble utfordret av Bodø kommune til å være med på Gjenbruksuka høsten 2022, resulterte det i inspirasjonsforedraget Afterwork – som nå er blitt et fast jevnlig tilbud til styrene våre hvor vi setter sammen et par timer med inspirasjonsforedrag med bærekraft på agendaen.

Her bruker vi både eksterne og interne foredragsholdere som skal inspirere boligselskapene til å ta grønnere valg.

Afterwork er et samarbeid på tvers av avdelingene i Nobl, men som koordineres av Kommunikasjon og marked.

Økt synlighet der folk ferdes

Vi har også i 2022 jobbet med å synliggjøre oss der folk ferdes. Fordi det er hyggelig å møte beboere og medlemmer og samtidig få ut budskapet om hvorfor det er lurt å være medlem i Nobl. I løpet av 2022 deltok vi både på Boligmessa, barnas idrettsdag og Familieparken.

Vi har også arrangerte flere medlemskvelder sammen med våre samarbeidspartnere i fordelsprogrammet.

Vi har også jobbet for å bli mer synlig hvor folk ferdes. I 2022 deltok vi på boligmessa og barnas idrettsdag i tillegg til at vi hadde stand på Familieparken.

Vi er opptatt av å skape gode oppvekstsvilkår og bomiljø for våre medlemmer, men ikke mindre viktig er det å skape gode arbeidsplasser for oss i Nobl. Vi skal være synlig i lokalsamfunnet og vi må tørre «å bjuda på» oss selv også.

I 2022, som året før, valgte de ansatte å donere bort bedriftens julegave til et veldedig formål og 20.000 kroner ble gitt til Kirkens bymisjon.

Vi har også vært med på kampanjen til barnekreftforeningen #fotballtrøyefredag og ikke minst donerte vi 200.000 til Røde Kors og SOS Barnebyer som uavkortet skulle gå til Ukraina.

Mer digitalt Nobl

Som en del av bærekraftstrategien bestemte vi oss i 2022 for å satse enda mer digitalt og mens vi tidligere ga ut medlemsbladet to ganger i året, har vi nå gått ned til en årlig utgave – i desember. Årsaken til at du nå leser årsberetningen digitalt og ikke i trykt format, er av samme årsak. Vi ønsker å spare miljøet der vi kan – og trykte opplag er ikke veien å gå for et grønnere Nobl.

Samtidig som vi reduserer antall trykte utgivelser, har vi satset mye på kommunikasjon med medlemmene og styrene på Nobl.no.

Vi har gjennom 2022 holdt et jevnt trykk med aktuelle rådgivingsartikler og nyheter på vår nettside og har i snitt sendt ut to nyhetsbrev i måneden til henholdsvis medlemmene og styrene i våre boligselskaper. I løpet av 2022 ble det publisert 71 nyhetsartikler på Nobl.no.

Vi er også synlig i sosiale kanaler – hovedsakelig Facebook og LinkedIn.

Nobl i media

Det sies at all PR er god PR. Det kan nok diskuteres, men med jevne mellomrom så kommer også Nobl i media, enten fordi media fanger opp en sak de ønsker å gjøre eller at vi tar kontakt med media fordi vi har en sak vi ønsker å belyse.

Ved jevne mellomrom hender det at media tar kontakt med boligselskapene for å lage saker. Noen ganger er det henvendelser som gjelder henvendelser som er lett håndterbare for styrene, mens det i andre tilfeller kan være mer komplekse saker som styret ønsker bistand for å håndtere.

I Nobl har vår kommunikasjonsvarlig bred erfaring med mediehåndtering og kan bistå styrene i en medieprosess. Dette er et tilbud som er kostnadsfritt for alle boligselskapene som er forvaltet av Nobl å bruke og som flere benyttet seg av i 2022.

I 2022 ble Nobl omtalt i media i 21 ulike saker. Disse fordeler seg på følgende: 14 saker som redaksjonen har tatt initiativ til, enten selv eller basert på lesertips. 5 pressemeldinger/kronikker fra Nobl og to saker basert på offentlige papirer. Dersom vi ser på hvordan saken ble vinklet fra journalisten med «Nobl-øyne» hadde 4 av sakene en negativ vinkling, 7 av sakene hadde positiv vinkling og resten hadde nøytral vinkling sett med «Nobl-øyne».

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.