Gå til hovedinnhold Gå til søk

Din egen daglig leder
i boligselskapet

Å drifte et helt boligselskap kan være en utfordring for mange styrer i en allerede hektisk hverdag. Heldigvis tar Elisabeth, Jeanette, Aud Elin, Anders, Simen, Robin, Erlend og Jan mer enn gjerne jobben for deg! Det er det stadig nye boligselskaper som oppdager og setter pris på.

Økonomi og løpende forretningsførsel innebærer bland annet økonomisk oversikt, håndtere regnskap og budsjett, oppfølging av lovpålagte oppgaver, fakturering og inndriving av felleskostnader, løpende rapportering, generell rådgivning, tilgang til digital portalløsning med mer.

Det er mye en styreleder skal sette seg inn i av oppgaver i et boligselskap. Da er det godt å ha en profesjonell rådgiver å kunne sparre med når viktige beslutninger skal tas, eller bare det å ha en samtalepartner i hverdagslige problemstillinger og utfordringer.  De boligselskapene som er forvaltet av Nobl kan trygt overlate mye av jobben til forvaltningsrådgiveren sin. For hos oss får hvert enkelt selskap og styre sin egen personlige forvaltningsrådgiver, som du både blir godt kjent med og som ikke minst kjenner hvor skoen trykker i ditt boligselskap.

God boligforvaltning sikrer de største økonomiske verdiene til folk. Vi jobber derfor hver dag med å gjøre jobben til styrene i boligselskapene lettere og tryggere, for å ivareta de verdier styret skal forvalte på vegne av felleskapet. I tillegg til at vi hjelper styrene med regnskapet, er våre rådgivere viktige støttespillere for våre kunder. Våre rådgivere skal til enhver tid ha oversikt og kontroll over det som skjer i boligselskapene og bidra til planer for godt vedlikehold og sunn økonomi i selskapene.

Teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning er en viktig del av de tjenestene vi leverer til boligselskapene. HMS-planer, vedlikeholdsplaner og totalforsikring er våre hovedprodukter. Vi tilbyr en årlig gjennomgang av disse tjenestene med alle kundene som har disse, for å sikre at planene er oppdatert og levende. Stadig flere boligselskap søker bistand hos oss for å bruke vår erfaring og kompetanse når de skal gjennomføre større vedlikehold, rehabilitering eller utbygging. Vi tilrettelegger for finansiering og gir kundene råd og veiledning i henhold til tilbudsforespørsel mot entreprenører.

Mange av kundene våre har eldre bygningsmasse hvor gode vedlikeholdsplaner er viktig for å forvalte verdiene på en god og forsvarlig måte.

Totalforsikring er et kjerneprodukt i vår forvaltningsportefølje. Den direkte oppfølgingen av forsikringssaker fra våre prosjektledere er et unikt produkt innen boligforvaltning, og noe vi opplever at boligselskapene verdsetter. I 2022 bisto vi boligselskapene i Nordland i 151 skadesaker.

Stadig flere velger Nobl som forvalter av sitt boligselskap. Det er med glede vi ser at mer eller mindre alle store nye utbyggingsprosjekter ønsker oss til å forvalte boligene. I 2022 kom det inn 16 nye boligselskaper med til sammen 333 nye boenheter. Dette handler nok i hovedsak om at vi har et godt produkt og kompetente medarbeidere som bidrar til å trygge boligselskapenes verdier.

Det er her vi virkelig skiller oss fra våre konkurrenter. Våre tjenester er enkle og lett tilgjengelige og bidrar til at ansvaret som tillitsvalgt for et boligselskap kan føles mindre belastende. Utvikling av forvaltningsproduktet har derfor stor oppmerksomhet i Nobl.

Digital utvikling

De siste årene har Nobl vært igjennom en omfattende digitaliseringsprosess. Det startet i 2020 da pandemien tvang oss til å ta i bruk digitale løsninger og hvor blant annet årsmøter og generalforsamlinger ble avholdt digitalt. Dette ga oss det nødvendige sparket bak for å se på muligheten for å ta i bruk nye digitale løsninger, slik at hverdagen skal bli enklest mulig for de som innehar et styreverv. Utviklingen av nye tjenester skjer i tett samarbeid med Pivotal, som lever mange av våre digitale løsninger, deriblant Portalen som gir våre kunder tilgang til tall og oversikter 24 timer i døgnet og 365 dager i året.

Våre digitale løsninger skal gjøre det lettere for de som tar på seg et tillitsverv for å ivareta boligverdiene for fellesskapet. Vi skal være der for å gi gode råd om alt fra tekniske og juridiske, til økonomiske problemstillinger. Vi har løsninger som sikrer felleskapet mot å ta regningen hvis felleskostnader ikke betales. 498 millioner av felleskostnadene var sikret gjennom Klare Finans. Vi har også en ordning som gjør at felleskostnader kan forskutteres, slik at likviditeten i boligselskapet er sikret. Gode innkrevingsrutiner sørger også for å redusere tap for boligselskapene.

Nobl er medlem av Regnskap Norge, som er en bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge. Medlemskapet bidrar til å gi Nobl verdifull støtte til vårt eget kvalitetsarbeid i forbindelse med regnskapsføringen.

Nøkkeltall

 • 8083 boliger forvaltet.
 • 28 milliarder i boligverdi.
 • 295 forvaltede boligselskap.

Forvaltning er et av kjerneområdene i Nobl og utøves innenfor to hovedområder; forretningsførsel og teknisk rådgivning.

Forretningsførsel omfatter:

 • Bistå styrene i den daglige driften av boligselskapet
 • Økonomisk rådgiving
 • Innkreving og regnskapsførsel

Teknisk rådgivning omfatter:

 • HMS
 • Vedlikeholdsplaner
 • Totalforsikring
 • Lekeplasskontroll
 • Taksjekk

Et bærekraftig løft

Nobl ønsker å påvirke omgivelsene rundt oss til å ta gode bærekraftige valg. I 2022 har sju av våre boligselskaper deltatt i et svært spennende pilotprosjekt som forhåpentligvis skal resultere i fremtidige gode bærekraftige løsninger – til glede for dagens og morgendagens beboere.

Nobl ønsker å være med og bidra til at boligselskapene blir mer bærekraftige. Et viktig bidrag fra vår side er å hjelpe boligselskapene med å innføre bærekraftige løsninger, ved å legge til rette for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, slik at beboerne kan leve og bo godt hele livet.

Bærekraftig utvikling har blitt mer og mer viktig for Nobl de siste årene og i strategien vår for de neste årene er bærekraftig utvikling styrende for alt vi gjør i Nobl. Derfor er det ekstra gledelig å se at våre kunder stadig oftere ønsker å ta «grønne valg». Noe som har bidratt til å sette fart på bærekraftsarbeidet.

I 2022 fikk vi henvendelse fra NBBL (Norge Boligbyggelags Landsforbund) om vi kunne tenke oss å være med på et pilotprosjekt for å innføre bærekraftregnskap i boligselskapene. Med strategien vår fremst i alt vi gjør, takket vi umiddelbart ja og fikk høsten 2022 med oss sju boligselskaper i piloten.

Bærekraftregnskapet er en kartlegging som vil gi boligselskapene viktig og god informasjon om hvordan situasjonen er i dag, og hvordan boligselskapene kan tilrettelegge for å bli mer bærekraftig i fremtiden.

Denne kartleggingen baserer seg på tre spørreundersøkelser, en til beboerne, en til styret og en til rådgiveren i Nobl.

Undersøkelsene tar utgangspunkt i å kartlegge og etablere en prestasjonsprofil som sier noe om hvordan tilstanden på bygningen er i dag, og en ambisjonsprofil som sier noe om ønskene hos beboerne og styremedlemmene. Rådgiver gir kun en prestasjonsvurdering med utgangspunkt i en tilstandsanalyse og rådgiverundersøkelsen, mens beboerne og styremedlemmene også blir spurt om å si noe om hvordan de ønsker at det skal være. Over 400 spørreundersøkelser ble sendt ut og besvart.

Rådgiverne i Nobl har i etterkant arbeidet med å sammenstille besvarelsene i egne rapporter til selskapene. I rapportene som er presentert for de sju boligselskapene kommer det frem viktig informasjon om hvilke tiltak som selskapene bør arbeide med.

Det vil være opp til styret hvilke tiltak som prioriteres. Noen av sakene er det behov for å ha vedtak fra generalforsamling/årsmøte for å kunne utføre.

Det er en ambisjon fra Nobl om å hjelpe styrene med å fortsette arbeidet med bærekraft, også etter at denne kartleggingen avsluttes. Etter om lag 1-2 år vil selskapene få mulighet til å «måle» hvor langt de er kommet med arbeidet, og om det er nye ting som det skal tas tak i.

Gjennom dette arbeidet vil forvaltningsrådgiverne kunne bidra til at boligselskapene blir mer bærekraftig både økonomisk, miljømessig og sosialt.

Dette har vært et svært spennende og ikke minst lærerikt prosjekt for oss i forvaltningsavdelingen i Nobl og vi håper å få med oss mange nye kunder i 2023.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.